چهارشنبه, 16 بهمن, 1398

تغذیه و تقویت سیستم ایمنی

محل برگزاری: 
سرای محله زعفرانیه

نقش ویتامین ها و مواد معدنی در تقویت سیستم ایمنی بر هیچ کس پوشیده نیست. در برنامه آموزشی که در تاریخ 98/11/16 در سرای محله زعفرانیه برگزار شد این ویتامین ها شرح داده شده.
مهمترین نقش عنصر روی در متابولیسم انسان بعنوان کوفاکتور بسیاری از آنزیم ها می باشد. این عنصر همانند یک کاتالیست نقش مهمی در بسیاری از واکنش ها دارد. روی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مسیرهای متابولیک مرتبط با متابولیسم پروتئین، لیپید، کربوهیدرات و انرژی نقش داشته و برای تقسیم سلول و رشد و ترمیم بافت و برای پیشرفت نرمال باروری ضروری می باشد. به علاوه این عنصر برای عملکرد سیستم ایمنی و ساختار و عملکرد پوست موردنیاز بوده و نقش حیاتی در درمان و ترمیم زخم و جراحات دارد.
برای مطالعه مقالات متن کامل این مقاله>>>>>اینجا را کلیک کنید.