شرکت فاریاب دارو فعالیت هایی مانند: برگزاری سمینار و همایش های تخصصی ، با هدف افزایش اطلاعات عموم مردم جهت زندگی سلامت در دستور کارخود قرار داده است. همچنین این شرکت در استای اهداف ذکر شده برای معرفی انواع برند های معروف دنیا در این سایت فعالیت های خود را آغاز نموده است و فروشگاه اینترنتی شیدر را نیز در راستای این اهداف برپا کرده است .