خدمات

شرکت فاریاب دارو سعی در ارائه خدمات ویژه به گروه های مختلف نظیر پزشکان، داروخانه ها ، بیمارستان ها و مشاوره پزشکی و تغذیه ای به عموم مردم نموده است همچنین برای سهولت خرید کاربران نیز فروشگاه اینترنتی شیدر را نیز در سایت قرار داده است تا کاربران محصول مورد نظرشان را بتوانند به راحتی تهیه کنند، با انتخاب هریک از موارد زیر می توانید با ارسال شرح خدمات درخواستی با ما در ارتباط باشید.