شنبه, 19 بهمن, 1398

تقویت سیستم ایمنی وپیشگیری از بیماری کرونا

محل برگزاری: 
سرای محله اراج

در تاریخ 98/11/19 در سرای محله اراج کلاس آموزشی با موضوع تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری کرونا برای عموم مردم توسط کارشناس تغذیه برگزار گردید.
طی این برنامه راه های تغذیه ای تقویت سیستم ایمنی و ویتامین ها و مواد معدنی که نقش مهم تری در تقویت سیستم ایمنی دارند به مدعوین معرفی گردید.
مهمترین نقش عنصر روی در متابولیسم انسان بعنوان کوفاکتور بسیاری از آنزیم ها می باشد. این عنصر همانند یک کاتالیست نقش مهمی در بسیاری از واکنش ها دارد. روی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مسیرهای متابولیک مرتبط با متابولیسم پروتئین، لیپید، کربوهیدرات و انرژی نقش داشته و برای تقسیم سلول و رشد و ترمیم بافت و برای پیشرفت نرمال باروری ضروری می باشد. به علاوه این عنصر برای عملکرد سیستم ایمنی و ساختار و عملکرد پوست موردنیاز بوده و نقش حیاتی در درمان و ترمیم زخم و جراحات دارد.
برای مطالعه مقالات متن کامل این مقاله>>>>>اینجا را کلیک کنید.