شنبه, 1 آذر, 1399 تا سه شنبه, 30 دى, 1399

مسابقات کراس فیت در سطح مقدماتی انتخابی و فینال

محل برگزاری: 
تهران و کیش

مسابقات مقدماتی انتخابی و فینال کراس فیت در دو دسته RX و SCALE  با حمایت برند ویواپاور در آذر و دی ماه 1399 در تهران و کیش برگزار گردید. 

فیلم مرتبط: 

مسابقات مقدماتی انتخابی و فینال کراس فیت

مسابقات مقدماتی انتخابی و فینال کراس فیت در دو دسته RX و SCALE با حمایت برند ویواپاور در آذر و دی ماه 1399 در تهران و کیش برگزار گردید.
دسته بندی ویدیو: