يكشنبه, 17 آذر, 1398

مشاوره تغذیه

محل برگزاری: 
سرای محله ابوذر

در تاریخ 17  آذر برنامه کلینیک پزشکی تغذیه  در سرای محله ابوذر  به مناسبت هفته معلولین  برای عموم مردم برگزار شد.
طی این برنامه که چندین سرای محله در سرای محله ابوذر مستقر شده بودند و میز های پزشکی - دندانپزشکی- شنوایی سنجی- روانشناسی و تغذیه و ... برگزار شده بود. و مشاوره تغذیه برای کودکان و افراد معلول انجام شد.