پنجشنبه, 11 مهر, 1398 تا جمعه, 12 مهر, 1398

نهمین سمینار سلامت مادر، جنین و نوزاد

محل برگزاری: 
بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه

گروه دارویی پوراطب با معرفی محصولات ویواکیدز درنهمین سمینار سلامت مادر،جنین و نوزاد در تاریخ 11- 12 مهر در این سمینار شرکت نمود.
از نکات مثبت سمینار حضور پزشکانی از جمله پروفسور سلطان زاده و اساتید برجسته طب اطفال و نوزادان و معرفی محصولات ویواکیدز به ایشان بود.
همچنین اهدای کتاب تاریخی از طهران تا تهران به پزشکان از طرف گروه دارویی پوراطب به پزشکان هدیه گردید.