سه شنبه, 16 مهر, 1398 تا جمعه, 19 مهر, 1398

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

محل برگزاری: 
مرکز همایش های رازی

گروه دارویی پوراطب در بخش مکمل با برند های ویتالی تون و  ویواتیون و 21سنتری در این کنگره شرکت نموده و از هر برند دو نماینده ی علمی حضور داشت.