مکمل افزایش وزن یا گینر

مکمل افزایش وزن یا گینر مناسب به منظور افزایش وزن با کیفیت مطلوب و تامین انرژی و ریزمغذی های لازم، بسیار حائز اهمیت می باشد. میزان مصرف گینرها براساس سن، جنس و نیاز افراد متفاوت بوده و به عنوان جزء مکمل و موثر برای رژیم های افزایش وزن به شمار می رود.
دسته بندی ویدیو: