کلسیم برای استحکام و سلامت استخوان کافی نیست!

‌برای استحکام و سلامت استخوان و پیشگیری از پوکی استخوان به عناصر دیگر هم به جز کلسیم نیاز داریم. قرص و شربت اوستیکپ ویواتیون حاوی تمام ویتامین ها و مواد معدنی ضروری جهت رشد و استحکام استخوان‌ها نظیر کلسیم، منیزیم، زینک، ویتامین K به همراه ایزوفلاون ‌ها بعنوان محرک در استخوان‌سازی‌ می باشند
دسته بندی ویدیو: